Bijdrage Jan Cremers ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Marmara Journal of European Studies

EU Coordination of national social security in multiple cross border situations

In 2004 besloot de Europese wetgever de coördinatie van de sociale zekerheid te moderniseren en de geldende regels te vereenvoudigen (Verordening EC 883/2004). De implementatieverordening (Verordening EC 987/2009) werd afgerond in april 2009. De nieuwe regels traden op 1 mei 2010 in werking. De coördinatie van de sociale zekerheid is een van de cruciale beleidsterreinen waarop tussen EU lidstaten wordt samengewerkt. Die coördinatie is gebaseerd op het principe dat slechts een wet- of regelgeving van toepassing kan zijn indien tegelijkertijd werk wordt verricht in meerdere lidstaten. De regels hebben tot doel de gelijke behandeling en non-discriminatie te garanderen door de toepassing van het werkland-beginsel.
Cremers werkt de (mogelijke) complicaties uit die kunnen voorkomen in situaties met veelvuldig grensoverschrijdend werken. Zijn artikel bevat een overzicht van de thans geldende wetgeving, de belangrijkste veranderingen en de openstaande vragen. Aan het eind worden enkele aanbevelingen geformuleerd.

klik hier om naar te website te gaan

 
| More