Nieuw working paper: De loonkloof tussen mannen en vrouwen. Een review van het onderzoek in Nederland

K.G. Tijdens en M. van Klaveren


WP 114

Dit artikel bespreekt 20 studies over het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in Nederland, waarbij de invloed van negen groepen van factoren is bekeken: menselijk kapitaal, sector, functieclassificatie, functieniveau, glazen plafond, bedrijfsgrootte, arbeidsduur, sexe-compositie van beroep, gezinssituatie en loopbaanonderbreking. Het effect van sector is alleen op geaggregeerd niveau onderzocht, en dan is het voor vrouwen voordeliger om in de collectieve sector te werken. Vallen onder een CAO heeft nauwelijks invloed op het beloningsverschil. Werken in deeltijd is nadeliger voor mannen dan voor vrouwen. Werken in een bedrijf met salarisschalen en functieclassificatie is nadelig voor mannen, niet voor vrouwen. Werken op een hoger functieniveau is voordeliger voor mannen dan voor vrouwen, evenals werken in hogere strata van de loondistributie. Vooral de effecten van beroepensegregatie en van gezinsuitbreiding en loopbaanonderbreking zijn voor vrouwen nadelig.

Klik hier voor het working paper

 
| More