Eerste lichting rondt PhD Laboratory af

Clara van de Wiel

13 december 2011, 13:05 uur

www.foliaweb.nl


Het scholingstraject PhD Laboratory kan HvA-promovendi op meerdere manieren helpen bij hun promotie. Zo stuitten ze in hun eigen omgeving vaak op desinteresse voor hun onderzoek of kunnen ze geen rustige werkplek vinden. Deze week krijgt de eerste lichting een certificaat.

Docenten stimuleren aan een universiteit te promoveren staat al een tijdje hoog op de agenda van de HvA. In de praktijk blijkt dat echter makkelijker gezegd dan gedaan. HvA-docenten die als buitenpromovendus een promotietraject starten, lopen niet zelden tegen flink wat valkuilen aan. Om hen hierbij beter te begeleiden en de samenwerking tussen de HvA en UvA te stimuleren, startte het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) in februari dit jaar met het PhD Laboratory.

In dit scholingstraject, een initiatief van de domeinen Economie & Managment en Maatschappij & Recht, worden promovendi extra begeleid bij het eerste jaar van hun promotie. Aanstaande woensdag krijgt de eerste lichting van negen deelnemers een certificaat ter afsluiting van de leergang.

Academische omgeving
Volgens HvA-lector Human resource management Martha Meerman was er grote behoefte aan dit scholingstraject. ‘Zelf ben ik zowel aan de HvA als bij het AIAS aan de UvA werkzaam en zodoende merkte ik dat er onder HvA-promovendi veel behoefte was aan extra scholing. Een gewone promotie is vaak al een hele klus en voor buitenpromovendi is al helemaal ontzettend lastig.’

Het animo voor de leergang was dan ook direct groot. ‘Bij het domein Gezondheid is er al veel samenwerking met de UvA, maar bij overige domeinen ontbrak dat nog bijna volledig. Nu wijken veel HvA-promovendi nog uit naar de VU of andere universiteiten. Dat is natuurlijk idioot. Toen we begin dit jaar startten, zijn alle eerstejaars dan ook direct met de leergang begonnen. Naast van DEM en DMR waren er bovendien ook direct deelnemers van de domeinen Media, Creatie & Innovatie en Techniek.’

Volgens Meerman kan het scholingstraject HvA-promovendi op meerdere manieren helpen bij hun promotie. ‘Allereerst is er onder de HvA-promovendi een grote behoefte aan een meer academische sfeer. Bijvoorbeeld om handige netwerkcontacten op te doen. Bovendien stuitten ze in hun eigen omgeving vaak op desinteresse voor het onderzoek waar ze mee bezig zijn. Maar ook praktisch faciliteiten konden wij aanbieden. Sommige promovendi hebben bijvoorbeeld geen rustige werkplek en konden die via ons makkelijk op de UvA krijgen.’

Succes
Ook kennisoverdracht en het aanleren van academische vaardigheden speelden een belangrijke rol in het traject. Meerman: ‘Bijvoorbeeld met lessen over de empirische cyclus. Doel was daarbij dat iedere promovendus aan het eind van het traject een eerste paper kon publiceren. Dat is vrijwel iedereen gelukt.’

Ten slotte moest de leergang ook leiden tot de vorming van een platform voor de promotoren die de deelnemers begeleiden. Meerman: ‘Dat zijn mensen van veel verschillende Nederlandse universiteiten. Zij hebben vaak niet door tegen wat voor problemen deze buitenpromovendi oplopen. Bij de leergang is bijna iedere promotor echter een uurtje een eigen les komen verzorgen, wat de betrokkenheid ook bij hen ontzettend vergroot heeft.’

Na het succes van dit jaar zal het PhD Laboratory ook in 2012 van start gaan. Aangezien er volgend jaar slechts zes eerstejaars HvA-promovendi zijn, wordt de groep dan aangevuld met andere buitenpromovendi. De aanmelding daarvoor staat volgens Meerman nog open. ‘Hoewel het in principe geconcentreerd is op de HvA kan dit leertraject voor iedere buitenpromovendus ontzettend handig zijn.’

Zie voor eventuele reacties op dit artikel: www.foliaweb.nl

 
| More