Nieuw artikel: De kloof tussen insiders en outsiders groeit: hervorm de arbeidsmarkt

Janna Besamusca en Jan Cremers

In het tijdschrift S&D (Jaargang 68, Nrs. 9&10, 2011)

Het aandeel in de geproduceerde welvaart (uitgedrukt in het bnp) dat naar de factor arbeid gaat daalt gestaag. Laag betaalde werkers hebben naast een lager primair inkomen, bovendien in het algemeen slechtere secundaire arbeidsvoorwaarden, een grotere kans om werkloos te raken en een kleinere kans op opwaartse mobiliteit. In dit artikel enkele ‘ouderwetse’ voorstellen die kunnen bijdragen tot een verbetering van de positie van werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt.


Klik hier voor het artikel

 
| More