Oratie Wiemer Salverda – Arbeidsmarkt, ongelijkheid, en de crisis

Wiemer Salverda, vanwege de Stichting Politieke Ekonomie benoemd tot Bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt en Ongelijkheid, heeft op 17 november zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaard met zijn oratie.
De gesproken versie daarvan is nu hier beschikbaar.

Samenvatting

Groeiende ongelijkheid, ook in Nederland, heeft vele facetten en belangrijke effecten. De toegang van individuen tot de arbeidsmarkt en hun positie op de arbeidsmarkt zijn hierin essentieel. Diepgaande veranderingen in die markt vergen een nieuwe analyse: de urgentie hiervan wordt onderstreept door de voortdurende crisis. In zijn oratie gaat Wiemer Salverda in op de stijging van het scholingsniveau van de bevolking, de arbeidsparticipatie van vrouwen, de onderwijsparticipatie van jongeren, de deeltijdexplosie en de werkgelegenheidsverschuiving naar de dienstensector. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met grote wijzigingen in het arbeidsaanbod van huishoudens en jongeren: sommige ongelijkheden worden kleiner (vrouwenparticipatie) maar anderen worden juist versterkt (laaggeschoolden, jongeren). Als gevolg zijn loon- en inkomensongelijkheid steeds verder uiteen gaan lopen. Hier tussenin bevindt zich de inkomensbeschermende rol van de staat, die volgens Salverda niet gemist kan worden. Een internationale vergelijking van de crisis bevestigt de overeenkomsten met andere landen en onderstreept de centrale rol van de overheid in het verminderen van de negatieve effecten. Lessen uit eerdere recessies zijn van groot belang voor de toekomst van de economie en van de ongelijkheid.

 
| More