Nieuwe publicatie: Worker involvement in the European Company (SE) - A handbook for practitioners

In oktober 2001 rondde de Europese wetgever het juridisch kader af voor de Europese Vennootschap, ook bekend onder de Latijnse naam Societas Europaea (SE). Het handboek Handboek Werknemersparticipatie in SEs wil bijdragen aan het benutten van de nieuwe participatiemogelijkheden die in de SE regels vervat zijn. Het is primair bedoeld voor onderhandelaars ter voorbereiding en uitvoering van de gesprekken aangaande overeenkomsten over werknemersparticipatie. In het boek worden de SE en de bijbehorende onderhandelingsmechanismen uiteengezet. Het boek licht de procedure toe en verstrekt tal van onderhandelingstips. Op basis van de ervaringen van verschillende experts geeft het een overzicht van de belangrijkste onderdelen van een SE-akkoord, in combinatie met lijsten, grafieken en vergelijkende tabellen.

Auteur: Michael Stollt (ETUI) en Elwin Wolters (ETUI/AIAS)
Redactie: Jan Cremers

Klik hier voor het handbook

 
| More