Impressie van de Nederlandse ArbeidsmarktDag 2011


Op donderdag 6 oktober vond opnieuw de Nederlandse Arbeidsmarktdag plaats (NAD). Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag werkte dit jaar samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Centraal stond het thema structurele veranderingen in de arbeid.

De dag

De dag bood een podium voor Nederlandse en Vlaamse onderzoekers, beleidsmakers en HRM professionals die hun onderzoeken wilden presenteren aan geïnteresseerden uit het vakgebied. Vele verschillende invalshoeken ten aanzien van arbeid kwamen bij themasessies aan bod: stromen van en naar de arbeidsmarkt, sociale innovatie, arbeid en zorg, arbeid en specifieke doelgroepen en nog veel meer.

h2, Jongerenprijs

Dit jaar was er speciale aandacht voor jonge onderzoekers. AIO’s en afstuderende studenten onder de 30 jaar dingden mee naar de Jongeren prijs: 1000 euro voor de beste paper. De beoordelingscommissie van de Nederlandse ArbeidsmarktDag 2011 was unaniem in haar oordeel over het toekennen van de Jongerenprijs. Alhoewel er een fotofinish voor noodzakelijk was. De verschillen waren minimaal. Uiteindelijk bleek er zelfs geen ruimte tussen de tweede en derde plaats te zitten. Er zijn dus twee tweede prijzen maar ….de prijs voor het beste paper gaat dit jaar naar Wieteke Conen – verbonden aan de Universiteit Utrecht en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut – voor het paper getiteld Arbeidskosten en productiviteit van oudere werknemers: de visie van Nederlandse werkgevers in Europees perspectief. Een speciale vermelding gaat naar het paper van Van den Bemd omdat het het enige paper was met slechts één auteur. Bij de beoordeling van het paper van Wieteke Conen hebben vooral de beleidsmatige relevantie en de uitstekende leesbaarheid van het paper een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast sloot het onderwerp – de perceptie door werkgevers van de arbeidskosten en de productiviteit van oudere werknemers – ook nog eens goed aan bij het thema van deze conferentie.

Klik hier voor een impressie van de dag

NAD 2011 from AIAS on Vimeo.

Ga naar de website voor alle informatie betreffende de NAD 2011: www.arbeidsconferentie.nl

 
| More