De nieuwste editie van het kwartaalblad CLR-News (3-2011) is uit

In zijn voorwoord schrijft hoofdredacteur Jan Cremers:
‘Het positieve effect van sociale voorzieningen in onze welvaartstaat, hoewel erkend door verschillende auteurs die het relatief goede overleven hebben bestudeerd van enkele West-Europese economieën met een stevig regelwerk voor de arbeidsverhoudingen, wordt compleet genegeerd in de bezuinigingsplannen die thans in omloop zijn. Sociale vangnetten en voorzieningen, en fondsen op bedrijfstakniveau die gefinancierd worden vanuit de opbrengst van productief werken (via premies en ander bijkomende loonkosten) en bijdragen aan het verminderen van sociale ongelijkheid hebben de crisis van de laatste jaren in deze economieën verzacht, terwijl nu het dictaat wordt het verlagen van lonen en loonkosten, minder sociale zekerheid en verdere deregulering om de “lasten” voor de onderneming terug te dringen. Dit gaat gepaard met een restrictief fiscaal beleid dat de mogelijkheden voor de overheid om als vangnet te opereren voor de verliezers in de speculatieve strijd inperkt.’
Mederedacteur Jörn Janssen verzamelde een opmerkelijke reeks bijdragen die kunnen worden gezien als een poging tot verdieping van de analyse. Een bijdrage is van Aidan Regan (AIAS).

 
| More