Nieuw artikel Jan Cremers: Kanttekeningen bij de nieuwe zelfstandigheid

Cremers analyseert het verschijnsel van de zelfstandigheid aan de hand van recent (internationaal) onderzoek naar zelfstandigheid in de bouwnijverheid. Zelfstandigheid in Nederland is groeiende. Echter, het begrip zelfstandigheid komt niet voor in wetteksten. Soms wordt gerefereerd aan freelancers, dan weer aan zelfstandigen zonder personeel. Na een deel dat ingaat op de problemen verbonden aan het ontbreken van een uniform wetgevend kader gaat de auteur in op de gevolgen die een verdere groei van de zelfstandigheid kan hebben op een bedrijfstak. De ontwikkeling van de Engelse bouw maakt duidelijk dat ernstige gevolgen kunnen optreden voor de kwaliteit en de productiviteit vooral gerelateerd aan en veroorzaakt door substantiële opleidingstekorten en het gebrek aan vakmansschap. De ad hoc oplossing in het VK is de structurele werving van buitenlandse gekwalificeerde arbeidskrachten.

Kanttekeningen bij de nieuwe zelfstandigheid, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 3-2011, Boom/Lemma, ISSN 0169‐2216

Klik hier om het volledig artikel te lezen

 
| More