Vakbeweging moet duidelijke keuze maken

In een artikel in het vakblad Zeggenschap stelt AIAS-medewerker Paul de Beer dat de huidige crisis in de vakbeweging wordt veroorzaakt door een spanning tussen twee logica’s, die moeilijk met elkaar te verzoenen zijn. De vakbeweging moet kiezen of ze de belangenbehartiging van de leden centraal stelt of de be├»nvloeding van het overheidsbeleid. Ook de structuur van de vakcentrales dient kritisch te worden bezien. Een ontwikkeling in de richting van een ongedeelde vakbeweging verdient de voorkeur.

Klik hier voor het artikel

 
| More