Pensioenakkoord maakt eind aan schijnzekerheid

Het gesloten pensioenakkoord heeft voor- en nadelen volgens AIAS-medewerker Paul de Beer in een video-interview op het economenplatform Me Judice (www.mejudice.nl). Duidelijk voordeel is volgens hem de erkenning van een fundamentele onzekerheid over onze pensioenen. Het akkoord rekent af met de schijnzekerheid die bestond over het bestaande stelsel. Nadeel in die erkenning is de vraag in hoeverre we ons pensioen wel veilig kunnen stellen voor de toekomst. Hij betwijfelt wel of de veel gehoorde veronderstelling dat jongeren het zo veel slechter dan ouderen krijgen, terecht is.

Of klik hier om de video via You tube te bekijken

 
| More