Nieuw artikel Jan Cremers: Nederland geen gidsland

Betere rechten voor Europese ondernemingsraden

Zeggenschap 22e Jaargang, NR 3, page 38-40.
September 2011
ISSN 0166-1590

Jan Cremers

Het wettelijk kader voor het werk van Europese ondernemingsraden stamt uit 1994. Het heeft lang geduurd alvorens deze wetgeving kon worden herzien. In 2009 is een nieuwe tekst overeengekomen tussen het Europees parlement en de Europese ministerraad. Lidstaten hadden tot juni 2011 de tijd om deze wet om te zetten in nationaal recht. In dit artikel wordt kort verslag uitgebracht van de Europese en Nederlandse stand van zaken.

Klik hier om het artikel te downloaden (PDF).

 
| More