Nieuw artikel: Are you being served? The consultation procedure on the functioning of the European Company Statute

Na een besluitvorming van meer dan 30 jaar stelde de EU ministerraad in december 2000 de algemene principes vast voor een Verordening voor het Statuut van een Europese Vennootschap (SE) en een Richtlijn over de werknemersparticipatie in die SE. Hoofddoel was het invoeren van een en dezelfde ondernemingsvorm die het voor ondernemingen gemakkelijker moest maken grensoverschrijdende activiteiten in Europa te ontwikkelen. De SE wetgeving werd op 8 oktober 2004 van kracht en midden 2007 hadden alle EU landen de wetgeving omgezet in nationaal recht. In de wetgeving was voorzien in een evaluatie door de Europese Commissie in combinatie met mogelijke wijzigingsvoorstellen na 5 jaar. DG Interne markt heeft Ernst&Young de opdracht gegeven deze evaluatie middels een studie te verrichten. Dit rapport werd in december 2009 afgerond en op de EU website geplaatst in maart 2010. Tegelijkertijd opende de Europese Commissie op haar website een online raadpleging en werd een conferentie georganiseerd.

Dit artikel vormt een vervolg op een kritische behandeling van de gevolgde methode (www.worker-participation.eu/About-WP/Publications/Worker-participation-a-burden-on-the-European-Company-SE-A-critical-assessment-of-an-EU-consultation-process)
Sage Journals online

 
| More