Maarten Keune spreekt op SER bijeenkomst

Op 4 mei vond bij de SER het symposium ’Omgaan met verschillen in de eurozone’ plaats. “Maarten Keune”http://www.uva-aias.net/cpages/staff/6629 besprak de vraag of verschillen in arbeidsverhoudingen in de eurozone een probleem vormen voor de monetaire unie, en wat de mogelijke impact van het nieuwe Euro Plus Pact en andere nieuwe vormen van EU economic governance op loononderhandelingen kunnen zijn. Hij concludeerde dat de nieuwe plannen de autonomie van de sociale partners dreigen aan te tasten. Ook toonde hij aan dat lonen geen oorzaak zijn geweest van de huidige crisis en dat de oplossing voor de crisis ook niet in verregaande loonmatiging moet worden gezocht.

Klik hier voor meer informatie over het symposium

 
| More