Onderzoeksdag Solidariteit in de 21e eeuw

Op maandag 29 november 2010 vond de onderzoeksdag ‘Solidarity and Diversity’ plaats. Deze onderzoeksdag was georganiseerd door het onderzoeksteam van het project ‘Solidariteit in de 21e eeuw’ en was gericht op de uitwisseling en kennisgeving van soortgelijke onderzoeken. Hieronder kunt u de powerpoints/papers van de presentaties bekijken.

Paul de Beer

Introduction_Paul_de_Beer.doc

Het onderzoeksproject ‘Solidariteit in de 21e eeuw’ richt zich op de relatie tussen solidariteit en diversiteit. De invloed van diversiteit op wederzijds vertrouwen, of solidariteit, hangt af van de mate waarop mensen in verschillende groepen afhankelijk zijn van elkaar, en in hoeverre zij zich met elkaar kunnen identificeren. Afhankelijkheid en identificatie zijn dus belangrijke concepten in onderzoek naar solidariteit. De condities en motieven voor solidair gedrag zijn moeilijk te onderzoek en daarom wordt er in dit onderzoeksproject gestreeft naar een interdisciplinaire onderzoeksmethode.

Lex Veldboer

Presentation_28_nov_social_mix_solidarity_def_.ppt

Het mixen van verschillende sociale ‘klassen’ in wijken heeft te maken met het idee dat de geografische nabijheid van ‘hogere klassen’ een goede invloed zouden hebben op ‘lagere klassen’. Wetenschappelijk onderzoek trekt deze assumptie in twijfel en velen beweren dat diversiteit leidt tot wantrouwen tussen verschillende groepen.

Lonneke van Oirschot

Powerpoint_Solidarity_and_Diversity_UvA.ppt

In Nederland en Amsterdam wordt al jaren de verhouding tussen bevolkingsgroepen bediscussieerd. In 2004 werd deze discussie extra aangewakkerd door de moord op Theo van Gogh. Dit onderzoek richt zich op de invloed van de bevolkingssamenstelling op sociale cohesie in Amsterdam.

Bregje Termeer

Dit onderzoek richt zich op artistieke producties van Moslim migranten in Nederland en de manier waarop dit gerelateerd is aan het dominante discours.

Maarten Berg

2010_11_27_Research_seminar.ppt

Door te varieren met verschillende condities in de experimenten wordt onderzocht wat de condities en motieven zijn voor solidair gedrag.

Judith Raven

Raven_presentatie_AIAS_Solidarity_in_21e_century_website.ppt

Dit onderzoek richt zich op steun voor de welvaartstaat: hangt het af van het type verzorgingsstaat of van de sociale groep waarin mensen zich bevinden?

Rogier van Reekum

“Nationalism_and_Solidarity.ppt:http://www.solidariteit.info/system/uploads/40/original/Nationalism_and_Solidarity.ppt?1294413284”

Nationalisme en burgerschap zijn belangrijke concepten wanneer het gaat om processen van in- en uitsluiting.

Marii Paskov

Paskov_SOLIDARITY_2911.ppt

Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen inkomensgelijkheid en affectieve solidariteit.

Zie voor alle informatie betreffende het project de website: www.solidariteit.info

 
| More