Wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging van start

Per 1 januari is het Wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging van start gegaan. AIAS-medewerker en Henri Polak-hoogleraar Paul de Beer is benoemd tot wetenschappelijk directeur. Hij blijft daarnaast onderzoeker bij AIAS.

Het Wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging is een initiatief van de FNV en is gevestigd in De Burcht, het vroegere vakbondsmuseum (zie www.deburcht.nl). Het Wetenschappelijk bureau zal vanuit een onafhankelijke positie vraagstukken op het gebied van arbeidsverhoudingen in een lange termijn perspectief analyseren en hierover adviseren. Het fungeert daarmee als schakel tussen wetenschap en de vakbeweging.

 
| More