Het failliet van de hervormingsagenda - groeiende ongelijkheid op de arbeidsmarkt

Nieuw artikel van Jan Cremers in Zeggenschap

De neoklassieke markttheorieën blijven het debat over de aanpak van de crisis domineren en dit dreigt te leiden tot verdere afbraak van arbeidswetgeving en sociale zekerheid. Het gevolg is een voortzetting van het beleid van ongelijke verdeling van welvaart en inkomen.
IIn het artikel brengt de auteur verslag uit van onderzoek naar de erosie van werknemersrechten. Het Europees Sociaal Model heeft lange tijd een positieve invloed gehad op het inkomen en het levenspeil van veel mensen die zich bevonden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De meeste regeringen en de Wereldbank en OESO handhaven hun streven naar verdere deregulering en van versoepeling van de ‘te rigide’ ontslagbescherming. Als dit gepaard gaat met verdere bezuinigingen (lees verslechteringen) in de sfeer van de sociale zekerheid en de werkloosheidsuitkeringen is het gedaan met het positieve onderscheid van Europa ten opzichte van de VS. Een verdere groei van slecht betaald en onzeker werk ligt dan in het verschiet. De voorgestane verlaging van de huidige bescherming brengt zo geen einde aan de groeiende tweedeling op de arbeidsmarkt, zoals in de hervormingsplannen wel eens wordt beweerd. Die verlaging en versoepeling brengt alleen maar grotere delen van de beroepsbevolking (ook middengroepen en mensen met vaste dienstverbanden) in de gevarenzone.

Klik hier voor het artikel

 
| More