Vacature Coördinator PhD Lab (0.2 fte)

Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) / Universiteit van Amsterdam

Het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) is een resultaatgericht instituut dat zich inzet voor de ontwikkeling van interdisciplinair onderzoek en onderwijs op het terrein van arbeidsvraagstukken. Het instituut is een netwerkorganisatie die wetenschappers bijeenbrengt uit verschillende disciplines – sociologie, rechten, economie, psychologie en gezondheidskunde. AIAS verzorgt diverse opleidingen waaronder een professionele Master. Ook organiseert het instituut cursussen op maat.
Het onderzoeksprogramma wordt gedragen door vooraanstaande wetenschappers van de UvA, aio’s die promotieonderzoek verrichten, en projectgebonden post-doc onderzoekers; het omvat een aanzienlijke portefeuille met extern gefinancierd Nederlands (NWO) en Europees (Kaderprogramma’s en tenders) wetenschappelijk onderzoek. Het instituut is internationaal actief als Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies.

PhD Lab

Het PhD Lab heeft als doel beginnende promovendi van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) diepgaand kennis te laten maken met de wereld van onderzoek en onderzoeksvaardigheden als eerste stap van een promotietraject. Het Lab biedt ondersteuning in geval van deficiënties en verzorgt een kennismaking met de cultuur van onderzoek inclusief de gebruiken en gewoonten die gangbaar zijn voor het verrichten van onderzoek en het rapporteren van de resultaten. Het Lab wil hiermee een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de HvA om het promoveren van docenten mogelijk te maken.
Het Lab wil tevens binnen de UvA een netwerk organiseren van hoogleraren die zich verbonden weten met het praktijkonderzoek en de onderzoeksprogramma’s van de HvA. (Klik hier voor meer informatie over het PhD Lab)

Wij zijn op zoek naar…

 • Iemand die gepromoveerd is in de sociologie, economie, organisatie- of gedragswetenschap
 • Iemand met kennis van en ervaring met methodologie van onderzoek
 • Iemand die betrokken is bij de doelgroep van promovendi
 • Een enthousiasmerende netwerker

Taken

 • Organiseren van tweewekelijkse bijeenkomsten voor promovendi
 • Fungeren als coach van individuele promovendi
 • Inhoudelijk en organisatorisch vormgeven van het Lab
 • Opbouwen van een netwerk van promotoren en docenten die de promovendi begeleiden en het Lab inhoud geven.
 • Onderhouden van contacten met kenniscentra van de Hogeschool van Amsterdam waaraan de promovendi verbonden zijn
  Uiteraard in goed overleg en samenwerking met de voor het Lab verantwoordelijke leden van de wetenschappelijke staf.

Inlichtingen

Meer informatie is op te vragen bij dr Martha Meerman, lector aan de HvA en senior staflid van AIAS. M.g.m.meerman@uva.nl of 020 525 5234 (alleen op woensdag).

Aanstelling

Aanstelling – in eerste instantie voor één jaar – per 1 oktober of zo snel mogelijk daarna, salaris nader overeen te komen volgens CAO Nederlandse Universiteiten.

Solliciteren

Uw sollicitatie kunt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 september, zenden per email, vergezeld van curriculum vitae, naar aias@uva.nl. Vermeld a.u.b. als onderwerp ‘Sollicitatie PhD Lab’.

 
| More