Achterhaald economisch paradigma dreigt pensioenen over de rand te duwen

Wiemer Salverda bestrijdt op Mejudice.nl dat banken de risico’s van de toekomst tot 60 jaar vooruit zo goed zouden kennen dat de Nederlandsche Bank op hun internationale marktrentes af zou mogen gaan om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te bepalen, en op grond daarvan nu verlaging van pensioenuitkeringen op te leggen. De renteverwachtingen van banken vliegen ongefundeerd alle kanten op en hebben al op korte termijn geen voorspellende waarde voor de werkelijke rente-uitkomsten. Kortom, banken weten het net zo min als een ander. Het mag daarom geen verbazing wekken dat het gemiddelde van de verwachtingen over 60 jaren uitkomt op de aloude vuitsregel van 4 procent.

Klik hier voor het artikel op www.mejudice.nl

Herinvoering van een rekenrente van 4 procent kan de druk van de ketel halen en ruimte geven voor een diepgaande herbezinning op de problemen van de pensioenvoorziening in ons land. Die bespreekt Wiemer Salverda in het recente boek Arbeid in Crisis, uitgegeven door Lemma.

Download het hoofdstuk hier
Klik hier voor meer informatie over het boek

 
| More