Nieuwe functie voor Ferry Koster

Per 1 september 2010 is Ferry Koster als Universitair hoofddocent verbonden aan de sectie Arbeid, Organisatie en Management (AOM) van de afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In het onderwijs zal hij zich toeleggen op het verzorgen van colleges op het gebied van arbeids- en organisatiesociologie.
Zijn onderzoek binnen de EUR zal zich met name richten op de gevolgen van globalisering en flexibilisering voor de relatie tussen organisaties en werknemers en de rol die overheidsbeleid daarbij kan spelen. Ferry zal zijn nieuwe baan blijven combineren met het AIAS-project Solidariteit in de 21ste Eeuw.

Zie ook: www.ferrykoster.nl

 
| More