Optimistisch of pessimistisch over effecten huidige crisis op de jeugdwerkloosheid in Nederland

In een bijdrage aan het internet discussieforum Me Judice weegt Wiemer Salverda optimisme en pessimisme tegen elkaar af waar het gaat om de effecten van de huidige crisis op de jeugdwerkloosheid in Nederland. Hij stelt dat niet te snel geconcludeerd moet worden dat het allemaal reuze meevalt. Het kan niet op de voorhand worden uitgesloten dat het hoge werkloosheidsniveau van het begin van de jaren tachtig zal worden geƫvenaard.

 
| More