Individualisering en globalisering geen bedreiging voor solidariteit

Paul de Beer & Ferry Koster

Bij Amsterdam University Press is het boek Sticking Together or Falling Apart. Solidarity in an Era of Individualization and Globalization verschenen. Dit boek van Paul de Beer en Ferry Koster is een aangepaste en geactualiseerde Engelstalige editie van hun boek Voor elkaar of uit elkaar? uit 2007.

Het boek onderzoekt in theoretisch en empirisch opzicht welke gevolgen globalisering en individualisering hebben voor solidariteit. Het besteedt aandacht aan informele solidariteit, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, en aan formele solidariteit, zoals sociale uitkeringen en ontwikkelingshulp. Het plaatst kanttekeningen bij het wijd verbreide geloof dat de groeiende internationale concurrentie en kapitaalstromen en het toenemende egocentrisme van moderne burgers de solidariteit ondergraven.

Zie voor meer informatie: www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789089641281

 
| More