Rolverdeling in sociale zekerheid verdient heroverweging

Paul de Beer, Marcel Hogenboom, Lucy Kok en Trudie Schils

De verantwoordelijkheidsverdeling voor de sociale zekerheid verdient heroverweging. Een grotere rol voor de sociale partners naast de overheid is hierbij een serieuze optie, concluderen Paul de Beer, Marcel Hogenboom, Lucy Kok en Trudie Schils in het boek Wie zorgt voor zekerheid?. Maar ook decentralisatie van de uitvoering naar de gemeenten valt te overwegen.

Al meer dan honderd jaar woedt in Nederland een strijd over de vraag wie het voor het zeggen heeft in de sociale zekerheid. Zijn de sociale verzekeringen de verantwoordelijkheid van de overheid, van de vakbonden en de werkgevers of van het particuliere bedrijfsleven? Deze strijd over de verantwoordelijkheidsverdeling is nog allerminst ten einde. Zo zijn er pleidooien om de sociale partners verantwoordelijk te maken voor de werkloosheidsuitkering. Maar er zijn ook plannen om de uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan private verzekeraars over te dragen.

Het boek Wie zorgt voor zekerheid? probeerr helderheid te verschaffen over de argumenten voor en tegen verschillende modellen voor de verantwoordelijkheidsverdeling. Het boek bespreekt achtereenvolgens het private model, het publieke model, het vakbondsmodel en een gemengd model. Elke model wordt belicht vanuit een economisch theoretische invalshoek, een historische invalshoek en een internationaal vergelijkende invalshoek.

Zie voor meer informatie: www.sdu.nl/catalogus/9789012382601

 
| More