AOW-hervorming betekent einde volksverzekeringen

“Niet de verhoging van de AOW-leeftijd betekent het verkwanselen van de erfenis van Drees en Suurhoff, zoals de tegenstanders betogen, maar de sluipende afbraak van het stelsel van volksverzekeringen.”
Aldus concludeert AIAS-medewerker Paul de Beer in een ingezonden stuk in NRC Handelsblad van 19 oktober 2009 (www.nrc.nl/opinie/article2391095.ece/Hoe_A_van_Algemeen_uit_de_verzekering_verdween). Door het recht op een AOW-uitkering mede afhankelijk te maken van het aantal gewerkte jaren en de aard van het werk (‘zware beroepen’) wordt afstand gedaan van het principe van de volksverzekering dat iedere ingezetene gelijke rechten heeft, ongeacht het arbeidsverleden of de betaalde premie.

 
| More