Succesvolle Nederlandse Arbeidsmarkt Dag

Op 14 oktober organiseerde AIAS voor de Stichting Nederlandse Arbeidsmarkt Dag (NAD) en het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA) de conferentie ‘Arbeid in crisis?’. Hiermee is een oude traditie van tweejaarlijkse arbeids(markt)conferenties nieuw leven ingeblazen. In het SER-gebouw in Den Haag luisterden zo’n 150 deelnemers naar lezingen van onder meer Coen Teulings (CPB), Egbert Holthuis (Europese Commissie) en Véronique Timmerhuis (SER) over werk in tijden van economische crisis. Coen Teulings pleitte voor versoepeling van de ontslagbescherming van ouderen om daarmee de arbeidsmarkt van ouderen ‘open te breken’. Egbert Holthuis zette de rol uiteen die de EU kan spelen bij het verzachten van de gevolgen van de crisis. Véronique Timmerhuis betoogde dat de SER, ook na het mislukken van het AOW-overleg, een belangrijke rol blijft spelen in het Nederlandse sociaal-economische beleid.

Op de conferentie werd, ter gelegenheid van de 25e jaargang, ook een jubileumnummer van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken gepresenteerd, dat een overzicht biedt van 25 jaar multidisciplinair onderzoek naar arbeidsvraagstukken (www.lemma-tijdschriften.nl/index-TA.htm).

In een reeks parallelle workshops werden 35 papers met recente onderzoeksresultaten besproken. Hierin kwamen onderwerpen aan de orde als flexicurity, vergrijzing, re-integratie, de combinatie arbeid en zorg en personeelsbeleid. Alle papers zijn te vinden op de website www.arbeidsconferentie.nl

Begin 2010 zal een boek met een selectie van de inleidingen en papers worden gepubliceerd.

Presentaties
Uitslag enquête

 
| More