Wiemer Salverda geïnterviewd door AT5

De jeugdwerkloosheid is structureler dan de Overheid denkt. Laagopgeleide schoolverlaters zijn aangewezen op full-time werk maar treffen voornamelijk part-time banen aan en ondervinden toenemende concurrentie van part-time werkende scholieren, studenten en tweeverdieners.

Zie voor het interview onderstaand filmpje.

bron: http://www.amsterdaminc.tv/2009/09/16/structurele-onderschatting-jeugdwerkloosheid/
 
| More