Nieuwe wervingsronde 'Journalist in Residence Fellowship'

Gastverblijf voor ervaren journalisten met een focus op politiek / maatschappij / economie

Het in 2005 gestarte Journalist in Residence Fellowship progranma is een gezamenlijk inititatief van Kölner Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen (ZeS), het Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) en het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS ). De beurzen worden verstrekt door de Volkswagen Stiftung. Journalisten kunnen voor een periode van zes weken tot drie maanden bij een lopend onderzoeksproject in een van de vier instellingen of voor een eigen onderzoek een gastverblijf aanvragen bij een van de partnerinstellingen. Combinaties zijn ook mogelijk.

Het is nu mogelijk een beurs voor 2010 aan te vragen. De termijn waarin dat kan loopt tot 16 November 2009.

Partner instituten

 • Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung Köln (MPIfG)
 • Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS)
 • Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
 • Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen (ZeS)

Bezoeken mogelijk bij het

Extra korte verblijven zijn aan de volgende instituten op afspraak mogelijk:

Doelstellingen

Met het ‘Journalist in Residence Fellowship’ willen de partnerinstituten MPIfG, AIAS, WZB en ZeS de verbinding tussen de sociale wetenschappen en de samenleving versterken en een uitstekende journalistieke verslaggeving over de sociaal-politieke kwesties bevorderen.
Tegelijkertijd zullen de wetenschappers van de instituten ervaren hoe de wetenschappelijke kennis in het publieke discours verbeterd kan worden.

Doelgroepen

Vaste en freelance journalisten van regionale of nationale media die regelmatig wetenschappelijke kwesties of onderwerpen uit de politiek, samenleving en economie aansnijden.

Duur

Zes weken tot drie maanden. De duur van het verblijf van gasten wordt individueel overeengekomen.

Programma

Het AIAS en haar partners bieden ondersteuning en een onderzoeksomgeving. Het aanbod omvat:

 • Observatie in een onderzoeksproject van een van de partners, of werken aan hun eigen project (een reeks artikelen, functies, boek, enz.);
 • Gelegenheid om deel te nemen aan interne wetenschappelijke activiteiten in van de partnerinsituten;
 • Begeleiding door een wetenschapper van het onderzoeksinstituut;
 • Werkplek op het instituut naar keuze met de aanwezig van alle moderne communicatie middelen, toegang tot de bibliotheek en Internet Research bronnen voor sociale wetenschappers

De eigen journalistieke werkzaamheden kunnen tijdens het verblijf in het gast instituten kunnen desgewenst in beperkte mate voortgezet worden. Van onze gasten verwachten we een presentatie in een intern colloquium, seminar of lezing, de bereidheid tot uitwisseling met het instituut werken wetenschappers, alsmede na afloop een evaluatie.

Het Scholarship

De beurs wordt toegekend door de Volkswagen-Stichting in het kader van het initiatief “Toekomstproblemen in de maatschappij”. Voor de duur van het verblijf wordt een onderzoeksbeurs tot een bedrag van de gederfde inkomsten, maar niet meer dan 5.000 euro per maand, plus geld voor goederen en reizen uitgereikt. Tijdens het verblijf stelt het instituut een bureau met PC / Internet, e-mail account, telefoon / fax-verbinding ter beschikking. Tevens is de bibliotheek toegankelijk. Journalisten krijgen de gelegenheid deel te nemen aan het wetenschappelijke werk van een gerenommeerd onderzoeksinstituut met wetenschappers en bezoekende onderzoekers uit binnen-en buitenland.

Aanvraag

Voor de aanvraag is een bewijs van journalistieke activiteit op het gebied van politiek en samenleving / economie voor regionale en/of nationale media nodig. Daarnaast wordt de aanvrager/aanvraagster geacht een idee te geven van het journalistieke onderwerp of project waaraan men wil werken, het beoogde voordeel van het gastverblijf, met vermelding van de gewenste gastinstelling, een curriculum vitae met een journalistieke achtergrond en een beschrijving van de huidige activiteiten en aanbevelingsbrief van een chef of afdelingshoofd, en enkele (maximaal vijf ) relevante werk voorbeelden (PDF of kopieën, Audio-/Videofiles voor PC / Windows).

Aanvraagtermijn voor bezoeken in 2010 is 16 November 2009.

Stuur uw aanvraag bij voorkeur per e-mail (PDF-bestand) of per post naar
Max-Planck-Instituut voor Sociaal Onderzoek (MPIfG)
Christel Schommertz
Paulstr. 3
50676 Keulen
Germany
schommertz@mpifg.de

Voor meer informatie kunt u tevens terecht bij de wetenschappelijke directeur van AIAS
Jelle Visser
jelle.visser@uva.nl

Selectie comité

 • Prof Jutta Allmendinger (WZB)
 • Prof Jens Beckert (MPIfG)
 • Dr. Rainer Hank (FAZ)
 • Prof Stephan Leibfried (CES)
 • Dr. Christine Pries (FR)
 • Mirko Smiljanic (WPK)
 • Prof Jelle Visser (AIAS)

Consultants van de Media Partners

 • Jacqueline Boysen, Freelance journalist, Berlijn
 • Dr. Rainer Hank, Zondag krant Frankfurter Allgemeine, een lid van de Board of Trustees van de MPIfG
 • Gunter Hofmann, Die Zeit, een lid van de Board of Trustees van de MPIfG
 • Gode JAP’s, Duitsland Funk, redactionele achtergrond
 • Dr. Christine Pries, Frankfurter Rundschau, Forum Human Sciences
 • Dr Martina Schindelka, ZDF, HR cultuur en wetenschap / kennis en Redactioneel Service
 • Mirko Smiljanic, bestuurslid van het Science Pressekonferenz Bonn
Bron http://www.mpifg.de/service/pressestelle/jir_de.asp
Een samenwerking tussen:
 
| More