Verhoging van AOW-leeftijd is niet nodig maar wel gewenst

Paul de Beer

De financiĆ«le argumenten die het kabinet aanvoert om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar zijn niet erg sterk. Toch is het wenselijk dat we een serieuze discussie voeren over de AOW-leeftijd. Met het stijgen van de levensverwachting valt er veel voor te zeggen om ook de scheidslijn tussen de tweede levensfase (van werken) en de derde levensfase (van rusten) op te schuiven, zodat de verdeling van de levensfasen over het leven min of meer gelijk blijft. Dit bepleit ik in het zomernummer van Socialisme & Democratie. Een verkorte versie is onder de titel ‘Maak de AOW net zo variabel als het leven’ op 25 juli gepubliceerd in de Volkskrant.

Klik hier voor het volledige artikel in ‘S&D, jaargang 66, nr 7/8, 2009, pp. 83-84’
Klik hier voor het verkorte artikel in ‘de Volkskrant’, 25 juli, pag.13

 
| More