Interview 'Korea Economy Television'

Vanuit vele landen kwamen in de tweede helft van de jaren negentig delegaties naar ons land om The Dutch Miracle te bestuderen, naar de beroemd geworden titel van het boek uit 1999 door Jelle Visser, nu wetenschappelijk directeur van AIAS, en Anton Hemerijck, nu directeur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Het Nederlands Mirakel.
Gisteren bracht een ploeg van Korea Business News TV een bezoek aan AIAS, met een Koreaanse versie van het boek in de hand. In een interview met Paul de Beer en Wiemer Salverda werd onderzocht welke lessen Nederland heeft geleerd in en na de vorige diepe economische crisis van de eerste helft van de jaren tachtig, en welke betekenis deze kunnen hebben in de huidige situatie

 
| More