Wiemer Salverda draagt bij aan NRC-discussie over verlaging pensioenen

Wiemer Salverda draagt bij aan NRC-discussie over verlaging pensioenen. Hij verzet zich er tegen dat ze geofferd worden aan de nieuwe Gouden Standaard van ‘mark-to-market’ accounting. Deze ligt ten grondslag aan het Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen van de Nederlansche Bank dat leidt tot een schromelijke overdrijving van de positie van de pensioenfondsen.

De originele (licht bijgestelde) tekst vindt u hier.
Klik hier voor de NRC discussie waar u aan mee kunt doen

 
| More