Call for Papers Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD) 2015 (d/l 1 juni 2015)

Naar nieuwe arbeidsverhoudingen

Den Haag, donderdag 8 oktober 2015, 10.00 – 17.30 uur

DEADLINE 1 juni 2015

De dag

Op donderdag 8 oktober 2015 vindt de Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD) plaats. Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag, deze keer in samenwerking met werkgeversvereniging AWVN, brengt een interessant dagprogramma met prominente sprekers. Locatie: AWVN, Malietoren, Bezuidenhoudseweg 12, 2594 AV Den Haag.
Het doel van deze dag is om actueel onderzoek te presenteren en uitwisseling tot stand te brengen tussen wetenschap, beleid en praktijk. Het hoofdthema van de dag is: Naar nieuwe arbeidsverhoudingen. Welke veranderingen in de individuele en collectieve arbeidsverhoudingen zijn er gaande en zijn gewenst?
Er zijn keynote presentations van Anton Hemerijck (VU en London School of Economics) en Wim Kooijman (Executive Vice President Human Relations & Industrial Relations Air France-KLM en voorzitter Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Daarnaast wordt op de conferentie in parallelle workshops een staalkaart geboden van recent Nederlands onderzoek naar uiteenlopende aspecten rond arbeid.

Meedoen?

NAD, AWVN en alle sponsors van de Nederlandse Arbeidsmarktdag nodigen u uit tot het presenteren van onderzoek in de sessies die op deze dag georganiseerd worden.
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door het indienen van een abstract van uw paper of presentatie. Van indieners van een paper wordt gevraagd nadrukkelijk aandacht te besteden aan de beleidsrelevantie van het onderwerp. Papers zijn bij voorkeur Nederlandstalig, maar mogen ook Engelstalig zijn.
Vertegenwoordigers van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (Amsterdams Instituut van ArbeidsStudies en Regioplan), AWVN en andere sponsororganisaties selecteren de papers op basis van kwaliteit en beleidsrelevantie.

Jongerenprijs

In 2015 zal er opnieuw aandacht zijn voor jonge onderzoekers. Ben je als PhD of afstuderende student bezig met onderzoek op het terrein van arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen of HRM? Was je jonger dan 30 op 1 januari 2015 en ben je eerste auteur? Stuur je paper dan op, want je maakt kans op 500, 300, of 200 Euro (1e, 2e, 3e prijs). Naast een goede vermelding op de CV is je paper dus geld waard. Meedingen? Upload je papervoorstel voor 1 september op de website van de NAD en geef aan dat je mee wilt dingen naar de prijs.

Belangrijke data

 • Registratie: vanaf begin april 2015
 • Upload van samenvatting paper: deadline 1 juni 2015
 • Uitslag acceptatie/afwijzing van paper: begin juli 2015
 • Upload van paper: deadline 20 september 2015 (voor jongerenprijs: 1 september 2015!)

Thema’s

Het doel van de workshops is om tot een levendige discussie te komen tussen beleidsmakers, onderzoekers, HR-managers en andere mensen uit de praktijk. Papers over de volgende thema’s zijn van harte welkom:

 1. Toekomst van collectieve arbeidsverhoudingen
  het poldermodel, representativiteit van sociale partners, de betekenis van de cao
 2. Nieuwe arbeidsrelaties
  het nieuwe werken, kwaliteit van de arbeid, thuiswerken, organisatie van de arbeid, balans werk-privé, individuele zeggenschap
 3. Flexibiliteit
  flexibele arbeidsrelaties, flexicurity, uitzendwerk, detachering, zzp, payrolling, balans flex-vast, loopbaan- en inkomenseffecten
 4. HRM
  beleid, langer doorwerken, duurzame inzetbaarheid, interne flexibiliteit
 5. Ondernemingsbestuur
  corporate governance, mvo, (moreel) leiderschap, managementmodellen, medezeggenschap
 6. Doelgroepen en diversiteit
  emancipatie, diversiteit(sbeleid) op de werkvloer, doelgroepenbeleid, arbeidsgehandicapten, generaties op de arbeidsmarkt, discriminatie, beloningsverschillen, glazen plafond, quota-discussie, banenplannen
 7. Arbeidsvoorwaarden en (be)lonen
  primaire arbeidsvoorwaarden, groeiende loonverschillen, bonussen, secundaire arbeidsvoorwaarden, belonen van arbeidsproductiviteit, demotie
 8. Globalisering & arbeidsmigratie
  offshoring, outsourcing, reshoring, foreign direct investent (fdi), arbeidsmigranten, kennis en arbeidsmigratie
 9. Sociale zekerheid
  WW, pensioenen, basisstelsel, ziekte en arbeidsongeschiktheid
 10. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  samenwerking onderwijs, onderneming en overheid, bedrijfsscholen, monitoring arbeidsmarktbehoefte, arbeid en techniek, bevorderen vakmanschap
 11. Mobiliteit op de arbeidsmarkt
  van-werk-naar-werk, re-integratie, effecten van arbeidsmarktinstrumenten en-instituties, leven lang leren, kennisbehoefte van bedrijven, leerrijke werkomgevingen, lerende bedrijven en bescherming van kennis door concurrentiebedingen
 12. Sector en regio
  regionaal arbeidsmarktbeleid, arbeidsmarkt van sectoren en beroepen: techniek, gezondheidszorg, overheid, financiële instellingen, intersectorale scholing
 13. Arbeidsmarktprognoses
  verwachtingen, vraag en aanbod, vergrijzing, invloed van technologische ontwikkelingen op arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen
 14. Overig

Meer informatie, uploaden abstract en registratie (vanaf medio april): www.arbeidsconferentie.nl

Organisatie

Sponsors

Contact

AIAS
Postadres: Postbus 94025, 1090 GA Amsterdam
Bezoekadres: Roetersstraat 31, 1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 4199
Fax. 020 525 4301
email: info@arbeidsconferentie.nl

PS1. Bent u al lid van onze LinkedIn groep? www.linkedin.com/groups?gid=3821340/
PS2 Als u wilt twitteren over de conferentie, gebruik dan #Arbeidsmarktdag

 
| More