Do. 5 juni: Publieke bijeenkomst: Hoe ongelijk is Nederland?

De gevolgen van economische verschillen

Met o.a. Paul de Beer en Wiemer Salverda

Donderdag 5 juni 2014
20.15 uur
De Balie, Amsterdam

Klik hier voor alle informatie en ticketverkoop

Als het gaat om ongelijkheid wordt al snel gewezen naar de VS, waar de laatste decennia economische verschillen drastisch toenemen. Maar hoe groot zijn de verschillen in inkomen, loon en vermogen eigenlijk in Nederland? En hoeveel ongelijkheid is erg? Er wordt tijdens dit programma ingegaan op de mogelijke gevolgen van ongelijkheid voor economische groei en vertrouwen in de politiek en in elkaar. Wat betekenen deze verschillen voor politiek en beleid?

Ter gelegenheid van het verschijnen van de WRR-verkenning Hoe ongelijk is Nederland? nodigen wij u van harte uit voor een avond over economische ongelijkheid. Om 20:15 uur vindt in de grote zaal een debat plaats aan de hand van deze verkenning. Voor dit debat wordt om 18:30 uur de film Inequality For All met Robert Reich, econoom en voormalig onderminister van Clinton, vertoond. Voor zowel de filmvertoning als het programma kunnen afzonderlijk kaartjes worden gekocht.
Tijdens het debat zullen Mark Bovens en Monique Kremer namens de WRR kort de bevindingen toelichten. Ook wordt er gesproken met de auteurs van de verkenning, waaronder Paul de Beer, Bas van Bavel, Wiemer Salverda, Herman van de Werfhorst en Robert Went. Sociale partners en vertegenwoordigers uit de politiek zullen hier vervolgens op reageren.

Het programma wordt gemodereerd door Esther van Rijswijk.

U ontvangt na afloop het boek.
Inequality For All

Inequality For All is een documentaire die voorafgaand aan het programma wordt getoond.

 
| More