Op weg naar een sociaal Europa?

Mini-symposium

Maandag 12 mei 13.30 – 16.30 uur
De Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam


Klik hier voor de flyer

Tussen de lidstaten van de EU bestaan grote welvaartsverschillen en grote verschillen in sociaal beleid. Het gemiddelde inkomen in Bulgarije en Roemenië is ongeveer een zesde van dat in rijke lidstaten als Nederland, Duitsland en België. De bijstandsuitkering voor een alleenstaande in Nederland bedraagt bijna het dubbele van het brutoloon van een gemiddelde Roemeense werknemer.

Deze bijeenkomst gaat over een sociaal Europa, over de sociale doelen van Europa. Europa moet socialer worden, wordt gezegd.

  • Maar wat is eigenlijk een sociaal Europa? Hoe sociaal is Europa nu? Is een sociaal Europa haalbaar?
  • Wat is ervoor nodig om een sociaal Europa te bereiken? Wat is de rol daarin van het Europarlement?
  • En wat is de rol van de vakbeweging?

Over deze en andere vragen organiseert de Burcht, het wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging, in samenwerking met het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS-UvA) een mini-symposium aan de vooravond van de Europese verkiezingen van 22 mei a.s. Sprekers afkomstig uit wetenschap, vakbeweging en politiek geven antwoord op deze vragen.

Programma

13.30 Ontvangst
14.00 Hoe ziet een sociaal Europa eruit?
Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen, wetenschappelijk directeur van de Burcht en co-directeur van AIAS, vraagt zich af op welke wijze een sociaal Europa dichterbij kan komen zolang er grote welvaartsverschillen bestaan tussen de lidstaten. Hij schetst de voor- en nadelen van 2 mogelijke routes: de lidstaten realiseren zelf een adequaat niveau van sociale grondrechten of de Eu realiseert en garandeert sociale rechten van alle EU burgers.
14.20 Stilstand en achteruitgang op sociaal terrein onder Barroso
Jan Cremers, wetenschapper (AIAS, UvA) en voormalig lid van het Europees Parlement volgt al jaren het sociaal beleid in Europa. Hij vertelt over de staat van dienst van Eurocommissaris Barroso en diens voornemens verder te beknibbelen op een sociaal Europa.
14.40 Een sociaal Europa, de visie van de vakbeweging
Sascha Meijer (FNV) zet de visie van de vakbeweging uiteen:
* Hoe sociaal is Europa nu?
* Hoe moet een sociaal Europa eruit zien?
* Wat doet de Europese vakbeweging om een sociaal Europa te realiseren?
* Wat verwacht de Europese vakbeweging van het Europarlement?
Pauze
15.30 Politieke reacties.
Vertegenwoordigers van PvdA (Agnes Jongerius), SP (Dennis de Jong) en VVD geven hun reactie op de inleiders en gaan in discussie met het publiek:
* in hoeverre is een sociaal Europa nodig?
* hoe sociaal is Europa nu?
* hoe sociaal moet Europa worden?
* wat gaat mijn partij doen om een sociaal Europa te realiseren?
16.30 Einde

Locatie

De Burcht
Henri Polaklaan 9
1018 CP Amsterdam
020-6241166
www.deburcht.nl

Aanmelden: info@deburcht.nl (vóór 15 april)

 
| More