Schrijf u nu in voor de nieuwe AIAS leergang Medezeggenschap: tussen toezicht en autonomie

Cursusleider: dr Robbert van het Kaar

Verschillende affaires (SNS, Vestia, Amarantis, Imtech, Centraal Orgaan Asielzoekers, Vrije Universiteit, beloning van topmanagers) hebben in Nederland geleid tot de roep om meer en versterkt toezicht, zowel op macro-niveau (toezichthoudende autoriteiten, inspectie) , de branche als in de eigen organisatie (raad van commissarissen, raad van toezicht etc.). Opmerkelijk is dat de not for profit sector prominent aanwezig is.
Tegelijkertijd wordt betoogd dat we in Nederland verdrinken in een teveel aan toezicht, in het bijzonder waar het de dagelijkse uitvoering van het werk betreft. Werknemers worden verstikt door een vloed van procedures en protocollen, en missen de noodzakelijke autonomie om hun werk goed te kunnen doen, in het bijzonder in organisaties waarin professionals een belangrijke positie innemen (gezondheidszorg, onderwijs, commerciële beroepsbeoefenaren).
In dat spanningsveld tussen autonomie en controle groeit de aandacht voor zeggenschapsvraagstukken. In de thuiszorg ontworstelen individuele werknemers zich aan de verstikking door middel van coöperatieve structuren. Ondernemingsraden en vakbonden maakten soms (maar lang niet altijd) gebruik van hun rechten om invloed uit te oefenen: vakbonden via het enquêterecht (PCM, Meavita), ondernemingsraden via hun benoemingsrechten van toezichthouders, beiden in de discussies over topbeloningen en fusies. Voorts wint de positie van cliënten en hun vertegenwoordigers aan belang. Tegelijk pas de constatering dat er nauwelijks contacten zijn tussen raden van toezicht en ondernemingsraden, waar beiden (mede) de functie hebben toezicht te houden op de besluitvorming door het bestuur.

Data voor 2013

  • 30 oktober
  • 6, 13, 20 en 27 november
  • 4 en 18 december 2013

Klik hier voor het programma

De leergang is door het Register MZ-opleiders geaccrediteerd met 7 PE-punten

Klik voor meer informatie

 
| More