Congres: Gezond, Actief en Betrokken aan het Werk

Woensdag 9 mei 2012, te AMC Amsterdam

Slotcongres van het Onderzoeksprogramma Preventieve Bedrijfsgezondheidszorg, gefinancierd door de Stichting Instituut Gak.


Het slotcongres heeft als onderwerp de preventie op de werkvloer om gezond, actief en betrokken de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. Deze preventie, gericht op duurzame inzetbaarheid, wordt belicht vanuit het perspectief van werknemers, bedrijven en (bedrijfs-) gezondheidszorg.

Sprekers zijn:

  • prof. André Knottnerus, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
  • Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad
  • prof. Wilmar Schaufeli coördinator van het programma
  • prof. Frank van Dijk, coördinator van het programma

In de middag geven de onderzoekers van alle 12 onderzoeksprojecten een workshop. Namens het AIAS zal Dr. Joke Haafkens van het AIAS het onderwijsprogramma “wat is er nodig om chronisch zieken aan het werk te houden” presenteren. Dit programma is samen met HRM professionals en studenten tot stand gekomen.

Tot slot is er een discussieforum ingeleid door prof. Carel Hulshof, bedrijfsarts en hoogleraar op het Coronel Instituut AMC.

Registratie

Het congres is bestemd voor een ieder die zich actief inzet voor duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland met speciale aandacht voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid: P&O functionarissen, HR managers, bedrijfsartsen, arbeids- en organisatiedeskundigen, arbeidsdeskundigen, andere arboprofessionals, medewerkers van reïntegratiebedrijven, verzekeringsgeneeskundigen, onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden.
Deelnamekosten: 50 euro
Voor meer informatie en aanmelding: www.gezondactiefenbetrokken.nl

Gefinancierd door de Stichting Instituut Gak
 
| More