AIAS Lunch Seminar 8 september - Wiemer Salverda - Director AIAS / Coordinator GINI project

Societies’ (un)equal treatment of the low educated Towards a comprehensive analysis


Abstract

The incidence of low-wage jobs has been on the rise in many countries, particularly Germany and the Netherlands. Low earnings for the occupants of such jobs are increasingly combined with other problematic job characteristics such as contractual insecurity or a dwindling availability of full-time hours. Thus expansion and deterioration may have gone hand in hand at the lower end of the labour market. A drastic expansion of labour supply, particularly interested in part-time jobs (students, second earners) seems an important driver of these developments, enhancing overschooling in low-skill jobs.
Taken together these trends may also have generated negative external effects, affecting especially the employment perspectives of the low skilled – and thereby potentially also their position as citizens. Where these trends occurred government policy has often not opposed them; it may actually have stimulated them, plausibly with the good intention of providing people with jobs while perhaps also offering some income compensation. Interestingly, various other countries have not witnessed the same rise, such as Denmark of France.

The presenter

Wiemer is ooit gediplomeerd als algemeen econoom (VU Amsterdam, 1974), gepromoveerd op jeugdwerkloosheid (Rijksuniversiteit Groningen, 1992) (Youth Unemployment. Dynamics of the Dutch Labour Market 1955-1988, Wolters-Noordhoff, Groningen) en in de praktijk gespecialiseerd als onderzoeker van arbeid in een brede economische context en met een macro-economisch accent.

Na 25 jaar werk aan de Economische Faculteit in Groningen is hij in 2000 overgestapt naar AIAS, tot 2009 als Managing director en sindsdien als algemeen Directeur, met als doel de stimulering van het (internationale) onderzoek van het onderzoek.

Hij coördineerde van 1996 tot 2008 het Europese Low-wage Employment Research network LoWER en de daarmee verbonden onderzoeken zoals DEMPATEM. Deze richtten zich op de productvraag naar laagbetaalde diensten, de bijbehorende organisatie van de productie, het aanbod en de scholing van het arbeidsaanbod en de relatie van betaalde arbeid met andere activiteiten zoals huishouden en onderwijs. Het netwerk organiseerde workshops en conferenties, en publiceerde een reeks van boeken en rapporten, culminerend in The Oxford Handbook of Economic Inequality.
Sinds begin 2010 coordineert hij het omvangrijke internationale onderzoeksproject Growing Inequalities’ Impacts GINI (zie gini-research.org).

Verder heeft vooral de ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsmarkt en economie zijn warme (kritische) belangstelling, inclusief de beloningsverhoudingen tussen publiek en privaat, evenals de positie van jongeren en ouderen, vergrijzing en pensioenen, en de verhouding tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

Hij is tevens als hoogleraar Arbeidsmarkt en Ongelijkheid verbonden aan het Amsterdam Centre for Inequality Studies (zie amcis.eu), op een bijzondere leerstoel in gesteld door de Stichting Politieke Ekonomie.

Zie voor meer informatie over zijn publicaties en activiteiten zijn volledige CV

Dag: Donderdag 8 september
Tijd: 12.15 – 13.15 uur.
Locatie: AIAS, 3e verdieping gebouw M, Plantage Muidergracht 12
Inschrijven: Stuur ons een e-mail vóór dinsdag 6 september 12.00.
Dan ligt er een broodje voor u klaar.

Klik hier voor een overzicht van alle lunch seminars van augustus – december 2011

 
| More