Nieuwe leergang 'Trends in arbeidsverhoudingen'

5 april – 17 mei 2011

Klik hier voor meer informatie
Klik hier om u in te schrijven

Globalisering, individualisering, flexibilisering, vergrijzing, migratie: het zijn termen die u leest in de krant en hoort op tv. Maar wat betekenen ze voor u in uw dagelijkse praktijk? Hoe veranderen ze het speelveld van de arbeidsverhoudingen in ons land? In de leergang ‘Trends in Arbeidsverhoudingen’ presenteren wetenschappers hun kennis op dit gebied. Deelnemers worden uitgenodigd hun eigen praktijkervaringen hier aan te toetsen. U kunt de leergang afsluiten met een certificaat van de Universiteit van Amsterdam.

  • Verliest de CAO aan betekenis?
  • Verschuift het zwaartepunt van het arbeidsvoorwaardenoverleg naar ondernemingsniveau of zijn we juist op weg naar een Europese CAO?
  • Nemen de tegenstellingen toe tussen de insiders, werknemers met een vaste aanstelling, en de outsiders, de flexwerkers, uitzendkrachten en zelfstandigen
    zonder personeel, of vervagen de grenzen tussen beide groepen?
  • Behoudt de vakbeweging haar positie in het arbeidsvoorwaardenoverleg of zal de OR die rol steeds meer overnemen?

Trends in Arbeidsverhoudingen

De leergang Trends in Arbeidsverhoudingen gaat in op deze vragen. Wetenschappers presenteren onderzoek en wetenschappelijk inzicht op dit gebied en deelnemers worden uitgenodigd hun eigen praktijkervaringen hier aan te toetsen. Daardoor zijn zij na afloop beter voorbereid op de ontwikkelingen die op hen afkomen en beter in staat daar adequaat op in te spelen.

Leergang

De leergang is bedoeld voor professionals op het gebied van arbeidsverhoudingen, zoals HRM-professionals en onderhandelaars of beleidsmedewerkers van vakbonden, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties, die verdieping zoeken in hun kennis van hun vakgebied.
Deelnemers krijgen individuele feedback over hun voortgang tijdens de leergang en kunnen afsluiten met een certificaat van de Universiteit van Amsterdam.
De organisatie van de leergang is in handen van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam en De Burcht, Centrum voor Arbeidsverhoudingen.

Zes dinsdagmiddagen

De leergang bestaat uit zes bijeenkomsten tussen 5 april en 17 mei 2011.

De leergang is niet gericht op praktisch toepasbare vaardigheden en competenties, maar de deelnemers worden wel uitgedaagd om de wetenschappelijke inzichten die zij in de colleges opdoen te confronteren met hun eigen praktijkkennis en ervaring. Daardoor zijn zij na afloop beter voorbereid op de ontwikkelingen die op hen afkomen en beter in staat daaropadequaat in te spelen.

Hiertoe omvat de leergang naast de wetenschappelijke colleges een aantal opdrachten die de deelnemers gedurende de leergang uitvoeren. In deze opdrachten wordt van de deelnemers gevraagd na te gaan wat de gevolgen van de besproken trends zijn voor hun eigen werkveld. Op iedere bijeenkomst wordt de tijd genomen om de opdracht van de vorige keer te bespreken en de nieuwe opdracht te behandelen, waarbij de deelnemers individueel feedback kunnen krijgen. De opdrachten monden uit in een werkstuk dat door de leiding van de leergang wordt beoordeeld en waarvoor men – bij voldoende kwaliteit – een certificaat van de Universiteit van Amsterdam ontvangt.

De leiding van de leergang berust bij prof. Paul de Beer (Henri Polak leerstoel, De Burcht, UvA/AIAS) en Ronald van der Krogt (interim-directeur De Burcht).

Voor vragen over de leergang kunt u contact opnemen met prof. dr. Paul de Beer
020-5257128, p.t.debeer@uva.nl.

 
| More