NISZ-studiemiddag "Uitkeringsgebruik van migranten"

Op woensdag 26 januari t/m maandag 21 februari 2011 vindt de Elektronische Algemene Ledenvergadering (EALV) van de vereniging ‘Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid’ (NISZ). Tijdens de volgende studiemiddag ‘Uitkeringsgebruik van migranten’ zal kort worden teruggekomen op de EALV.

Hierbij nodigen wij u ook voor de NISZ – studiedag “Uitkeringsgebruik van migranten” op woensdag 23 februari van 14:45 – 17.30 uur, Sociale Verzekeringsbank, Graadt van Roggenweg 400, Balkonzaal, in Utrecht. Het is mogelijk om een introducé mee te nemen. U kunt zich aanmelden voor deze studiemiddag door een e-mail te sturen naar het secretariaat van het NISZ (Kim Hermans: k.h.hermans@uu.nl).

In het huidige politieke klimaat is veel aandacht voor de positie van allochtonen in Nederland. Het debat gaat over de criminaliteitscijfers, het beleid in de buurten, het onderwijs, maar ook over de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Tijdens deze studiemiddag beperken we het debat tot het terrein van de sociale zekerheid.

Aanleiding voor de studiemiddag is een rapport van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) over het Uitkeringsgebruik van Migranten uit augustus 2010. Dit rapport gaat over het gebruik van uitkeringen door eerste en tweede generatie immigranten in de periode 1999-2006. De onderzoekers vergelijken uitkeringsgebruik tussen verschillende herkomstgroepen en ook tussen immigranten en autochtone Nederlanders.

Naar aanleiding van dit rapport gaan we tijdens de studiemiddag in op de vraag of het uitkeringsgebruik van niet-westerse allochtonen relatief groot is en zo ja of daar een verklaring voor is te geven. Vervolgens komt de vraag aan de orde of ten aanzien van niet-westerse allochtonen een specifiek re-integratiebeleid nodig is.

Klik hier voor het programma

 
| More