Oratie dr. M.J. Trappenburg

Actieve solidariteit

Donderdag 24 september 2009, 14:30 uur.


Donderdag de 24ste september 2009, des namiddags om 2.30 uur, zal de Hooggeleerde Vrouwe dr. M.J. Trappenburg, vanwege de Stichting Willem
Drees-lezing, benoemd tot Bijzonder hoogleraar Sociaal-politieke aspecten van de verzorgingsstaat, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het
uitspreken van een rede, getiteld:

Actieve solidariteit

in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus
prof. dr. D.C. van den Boom.

Klik hier voor de uitnodiging.

In de onmiddellijke omgeving van het Spui is nauwelijks parkeerruimte; het complex is bereikbaar met de trams 1, 2, 5, 4, 9, 14, 16, 24 en 25, halte Spui.

 
| More