Call 4 Papers Nederlandse ArbeidsmarktDag

14 oktober 2009

SER, Den Haag

Al 25 jaar besteedt het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek aandacht aan vraagstukken op het terrein van arbeidsmarkt, -organisatie, -verhoudingen en -omstandigheden en sociale zekerheid. Ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan organiseert TvA deze conferentie. Het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) en Regioplan Beleidsonderzoek hebben het plan opgevat om een oud gebruik van een tweejaarlijkse arbeidsmarktconferentie nieuw leven in te blazen. Zij doen dit onder de vlag van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag. Beide initiatieven komen samen in deze conferentie.

Stichting De Nederlandse ArbeidsmarktDag en TVA nodigen onderzoekers en beleidsmakers op het terrein van arbeidsvraagstukken in Nederland en Vlaanderen van harte uit voor dit congres. Op woensdag 14 oktober 2009 bieden we een interessant dagprogramma met prominente sprekers vanuit wetenschap en beleid, waaronder Coen Teulings (CPB), Alexander Rinnooy Kan (SER) en Jacques van Hoof (TvA).

Thema

De urgentie van veranderingen in arbeid en arbeidsmarkt is volgens velen groter dan ooit. De centrale vraag van deze conferentie is: wat kunnen we leren van 25 jaar onderzoek en beleid rond arbeid en arbeidsmarkt voor de aanpak van de huidige crisis en voor het beleid en het onderzoek in de komende jaren?
Oproep

Daarnaast staan parallel georganiseerde themasessies op het programma waarin een podium wordt geboden aan beleidsonderzoekers en beleidsmakers om een onderzoekspaper te presenteren. De opzet van de sessies is om tot een levendige discussie te komen tussen beleidsmakers en onderzoekers. Papers zijn bij voorkeur Nederlandstalig, maar mogen ook Engelstalig zijn. Aan de hand van de selectie van de meest interessante papers wordt het programma van de sessies vastgesteld. De selectie wordt gemaakt door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van TvA en NAD.

Indien u geïnteresseerd bent in een presentatie kunt u een samenvatting van het te presenteren paper (300-500 woorden) tot 1 juni 2009 inzenden via de volgende website: www.arbeidsconferentie.nl/inzendingen/nieuw. U ontvangt dan in juli bericht over acceptatie van het paper. Het volledige paper (5.000-7.000 woorden) dient voor 1 oktober 2009 geüpload te worden. Naast een selectie voor de sessies zullen papers ook beoordeeld worden voor een boekpublicatie en voor publicatie op de conferentiewebsite.

Papers zijn welkom die ingaan op het algemene thema van het congres, of op huidige en toekomstige beleidsvisies op de arbeidsmarkt. Ook studies naar specifieke actuele en beleidsrelevante arbeids(markt)vraagstukken zijn welkom, zoals de combinatie van arbeid en zorg, arbeidsmarktbeleid, de arbeidsmarkt van de zorg, vergrijzing, sociale zekerheid, ICT en arbeid, kwaliteit van de arbeid, en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Inschrijven voor het congres kan binnenkort via deze website www.arbeidsconferentie.nl. Wij zien u graag op 14 oktober 2009.

De redactie van TvA en Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag

Zie voor alle informatie: www.uva-aias.net/238 en www.arbeidsconferentie.nl

 
| More