Discussiemiddag: Achterstandsgroepen en de rol van de uitzendsector

Georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

Locatie: Doelenzaal – Universiteit van Amsterdam
Datum: 18 november 2008
Tijd: 13.30-17.00 uur

Achterstandsgroepen en de rol van de uitzendsector

Nog niet eerder was Nederland verwikkeld in een vooruitzicht van afnemende economische groei in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt. De vergrijzing zal de vervangingsvraag sterk doen toenemen. Dat biedt nieuwe kansen voor de inzetbaarheid en duurzame arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. In de zomer heeft de commissie Bakker al een aantal oplossingsrichtingen aangedragen. Inmiddels heeft de commissie De Vries op verzoek van de sector zich over het vraagstuk gebogen, specifiek vanuit de optiek van de mogelijke betekenis van de uitzendsector voor de bevordering van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

Op dit congres nemen we u mee in deze nieuwe wereld van arbeidsmarktkrapte en inclusie van kwetsbare groepen bij een afnemende economische groei. We schetsen
op basis van onderzoek een beeld van de betekenis voor achterstandsgroepen van de uitzendsector. U krijgt antwoord op vragen als: om hoeveel mensen gaat het, is de uitzendsector een opstap, wat voor instrumenten kunnen ingezet worden en wat zijn mogelijke plus – en minpunten daarvan? In het bijzonder besteden we aandacht aan de
stedelijke en grootstedelijke arbeidsmarkt, omdat daar veel mensen uit kwetsbare groepen leven. Hoe ga je aan het werk in een grootstedelijke arbeidsmarkt en wat is de kans van slagen voor verschillende groepen? Is een hoge participatie wel te realiseren? En zo ja, wat zijn de voorwaarden voor een actieve rol van de uitzendsector?
Wij hopen op een levendige discussie tussen uitzendorganisaties, vertegenwoordigers van kwetsbare groepen, beleidsmakers, CAO-onderhandelaars en wetenschappers
over wat er de komende tijd staat te gebeuren en moet gebeuren.

Het congres wordt georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam (Hugo Sinzheimer Instituut, AIAS) en de ABU. Samen beheren deze organisaties een digitaal kenniscentrum over flexibele arbeid. Informatie over ondermeer de ABU, de deelnemende universitaire instituten en de gepresenteerde onderzoeken zijn terug te vinden in de database op: www.flexworkresearch.nl

Programma

Dagvoorzitter: drs. J.A. (Hans) Kamps (voorzitter ABU-bestuur)

13.30-14.00 Ontvangst en registratie
14.00- 14.05 Opening door dr. C.C.A.M. (Els) Sol, Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam (hoofd projectteam kenniscentrum uitzendwerk)
14.05- 14.15 Introductie door de dagvoorzitter
14.15- 14.45 Uitzendarbeid voor achterstandsgroepen: opstap of valkuil??
dr. A.(Arjen) Heyma- Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO)
14.45- 15.15 De onderkant van de arbeidsmarkt: hoe helpen we hen aan een baan?
drs C.M.E. (Inge) Groot- Ministerie van Economische Zaken Directie AEP
15.15- 15.45 Pauze
15.45- 16.15 De stedelijke arbeidsmarkt en de mogelijkheden van laaggeschoolden
Prof. dr. J.P.L. (Jack) Burgers- Vakgroep Grootstedelijke Vraagstukken, Fac. der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit
16.15- 16.45 Forumdiscussie onder leiding van drs.J.A. (Hans) Kamps
16.45- 17.00 Conclusie en afsluiting door de dagvoorzitter

Locatie

Universiteitsbibliotheek
Universiteit van Amsterdam
Doelenzaal
Singel 425 (Toegang Universiteitsbibliotheek)
1012 WP Amsterdam

Hoe er te komen?

Er is maar weinig parkeergelegenheid in het gebied rond de universiteit
(Bijenkorf parkeergarage, Waterlooplein-Stopera garage)
Openbaar vervoer: Tram 2 & 5 (halte Spui); Tram 4, 9, 16, 20, 24 & 25 (halte Muntplein).

Datum en tijd

Dinsdag 18 november 2008
13.30-17.00 uur
Na afloop schenken wij een borreltje

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot 10 november 2008 via e-mail bij: schaap@abu.nl
De toegang is gratis, na aanmelding.
Vanwege het beperkte aantal plaatsen wordt deelname toegekend op volgorde van binnenkomst.

Voor aanvullende informatie: C.C.A.M.Sol@uva.nl

 
| More