Uitnodiging bijeenkomst NCSI

Het Platform voor innovatieve medezeggenschap van het NCSI organiseert op 27 november aanstaande een bijeenkomst over:

Medezeggenschap in roerige tijden: nieuwe rollen en verantwoordelijkheden?

Den Haag, Sociaal-Economische Raad
Donderdag 27 november 2008
13.00-17.00 uur

Medezeggenschap staat met economische tegenwind al snel onder druk, zo wordt vaak gezegd en ervaren. Dat kan ook anders. In de eerste bijeenkomst van het Platform voor innovatieve medezeggenschap onderzoeken wij welke nieuwe invulling kan worden gegeven aan medezeggenschap.

Geïnspireerd door bijdragen van verschillende experts gaan we gezamenlijk op zoek naar nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. De volgende vragen vormen daarbij de leidraad:

  • Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er vandaag de dag weggelegd voor de belangrijkste sleutelpersonen op het terrein van de medezeggenschap?
  • Zijn deze personen voldoende uitgerust hun taken te behartigen?
  • Wat is nodig om tot een meer innovatieve belangenbehartiging te komen?

Graag nodigen we uit deel te nemen aan deze bijeenkomst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden en er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Programma:

Het gezamenlijke initiatief van de sociale partners
Opening door AWVN

Medezeggenschap en corporate governance
Professor Rienk Goodijk

Lamb Weston Meijer (voedingsindustrie) en Getronics (IT-sector)
leggen hun situatie en dilemma’s voor

Rollen en empowerment van ondernemingsraadsleden
Verslag van empirisch onderzoek door professor Aukje Nauta

Nieuwe rollen OR en HRM in de kenniseconomie
Reactie en inspiratie door professor Wout Buitelaar

Impulsen voor de medezeggenschap?
Plenaire discussie en planning van activiteiten

Deze bijeenkomst is een initiatief van het Platform voor innovatieve medezeggenschap van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie, dat is ontstaan uit ORakel en het het initiatief Rotterdam 010. Moderatoren van de bijeenkomst zijn Marc van der Meer en Fredy Peltzer van NCSI.

U kunt zich opgeven bij Karie Bothof van AWVN, bothhof@awvn.nl of per telefoon: 070 850 8762.

 
| More