Branche organisaties 2005

Klik hier voor de database Branche-organisaties

Inhoud: De database Branche-organisaties bestaat uit namen, oprichtingsjaren, historische ontwikkeling, SBI-codes en andere gegevens van ruim 1400 branche- en werkgevers organisaties. Voor de jaren 1980, 1991, 2001 en 2005 zijn fusies, afsplitsingen en opheffingen van deze organisaties onderzocht. Een deel van de verzameling is gestart vanuit de European Organisational Interest database (Mannheim), waarvan het Nederlandse deel daarna door Arnold Wilts van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam in samenwerking met de FMG-UvA sterk is uitgebreid. In 2004 en 2005 is de database deels geupdated door Anna Dragstra van het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 2007 is AIO Tim van der Rijken van de Vrije Universiteit (VU) in het kader van zijn promotieonderzoek verder gegaan met het updaten van de database.
Start: 1980
Eind: 2005, een update is in overweging
Financiering: De 2005 update is gefinancierd door een subsidie van NWO/DANS voor het archiveren van primaire data

Citatie van de database: De volgende of een inhoudelijk vergelijkbare zin moet vermeld worden bij publicaties, presentaties en alle andere communicaties waarin gebruik wordt gemaakt van de gegevens uit de database Branche-organisaties: “De Universiteit van Amsterdam/AIAS is verantwoordelijk voor de database Branche-organisaties (zie http://www.uva-aias.net/83). De database is mede tot stand gekomen en onderhouden dankzij Arnold Wilts (VU), Anna Dragstra (AIAS), Tim van der Rijken (VU) en een DANS subsidie van NWO”.
Representativiteit: De organisaties die relatief makkelijk te vinden zijn en de rechtsvoorgangers hiervan zijn oververtegenwoordigd in het bestand. Organisaties die niet meer bestaan, organisaties zonder rechtsopvolgers, organisaties die minder aanwezig zijn op het internet en kleinere organisaties zijn ondervertegenwoordigd.

Publicaties:

  • Arnold Wilts heeft in November 2001 een artikel gepubliceerd op basis van de database Branche-organisaties. Het is verschenen in het European Journal of Industrial Relations, vol. 7, iss 3, pp. 269-86. Hieronder staat de samenvatting van het artikel als voorbeeld van de mogelijkheden die de database Branche-organisaties biedt voor onderzoekers.
    “European integration has profound effects on national systems of industrial relations. To date, most empirical research has addressed the role of unions and organized labour; there has been far less attention paid to the impact of Europeanization on the strategic outlook and representational activities of organized business interests. This article draws on a survey of Dutch trade and employers’ associations to argue that such organizations are in the process of adjusting their external affiliations to the demands of effective agitation in a multilevel governance system. However, the national level remains the most important focal point in the representational strategies of business associations.”
  • In December 2011 verdedigde Tim van der Rijken, adviseur bij Berenschot, zijn proefschrift: ‘Samen sterk of verdeel en heers?’. Door ontwikkelingen als branchevermenging komen brancheorganisaties in een situatie van onderlinge concurrentie terecht. Welke strategieën kunnen zij voeren om daarmee om te gaan en hoe werken deze strategieën door op hun effectiviteit? Hiernaar deed hij onderzoek. In zijn proefschrift ontwikkelt hij, op basis van casusonderzoek, een theoretisch kader over de relatie tussen strategie en effectiviteit en laat hij zien wat de voor- en nadelen zijn van verschillende vormen van samenwerking.
    Klik hier om de omslag van het proefschrift te downloaden
    Klik hier om de abstract van het proefschrift te downloaden
 
| More