Missie & doelstelling

Het instituut is opgericht vanuit de wens van de betrokken wetenschappers en het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam om de interdisciplinaire samenwerking rond arbeid te stimuleren en uit te bouwen. De vraagstukken op het gebied van arbeid zijn dermate complex dat een interdisciplinaire aanpak niet alleen heel vruchtbaar, maar ook in toenemende mate noodzakelijk is voor het realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderzoek en onderwijs.

AIAS streeft ernaar een vooraanstaand academisch centrum te worden met drie taken:

  • Het uitvoeren en het vergemakkelijken van onderzoek, gericht op het ontwikkelen, empirisch testen en toepassen van theorie├źn met as doel de werking van de arbeidsmarkten, arbeidsverhoudingen en organisaties, en sociale en arbeidswetgeving beleid in een internationaal vergelijkend perspectief te kunnen verklaren.

  • Het ontwikkelen van ge├»ntegreerde en multidisciplinaire onderwijs-programma’s in samenwerking met partners van binnen en buiten de universiteit, zowel nationaal als internationaal. Met als doel het het aantrekken van buitenlandse en Nederlandse studenten.

  • Het leveren van deskundigheid aan de samenleving door middel van analyse-instrumenten, resultaten en gegevens aan beleidsmakers. Met als doel bij te dragen aan de beleidsvorming, het publieke debat op het gebied van arbeidsmarktbeleid, werkgelegenheid en sociaal beleid.

Algemene aspecten van onze missie zijn de interdisciplinariteit en de netwerkvorming aanpak.

 
| More