Publicaties

AIAS en haar medewerkers publiceren over zeer uiteenlopende onderwerpen, in verschillende formaten en voor diverse doelgroepen. De belangrijkste eigen publicaties van het instituut zijn de Working Paper serie die een impuls hebben gekregen door de jaren heen. Het weerspiegelt de verscheidenheid van onderwerpen: immigratie, mobiliteit van inkomsten uit arbeid, onderwijs, de inkomensverdeling, arbeidsomstandigheden, de mondialisering, de arbeidstijd, werkgelegenheid voor vrouwen, sociale zekerheid, ondernemingsraden, de vergrijzing en functie-inhoud.

AIAS produceert ook (contractueel) andere output in de vorm van rapporten, boeken, hoofdstukken in boeken en artikelen.

Bovendien publiceert AIAS twee keer per jaar een Engelstalige nieuwsbrief.

 
| More