Waardecreatie, ervaring en financiële dienstverlening

Bent u toe aan een nieuwe uitdaging in de financiële sector? Vindt u het interessant om te sparren met collega’s en zit u al meer dan 20 jaar in het vak?
Het AIAS (Universiteit van Amsterdam) biedt in samenwerking met de lectoraten Gedifferentieerd HRM en Corporate Governance & Leadership van de Hogeschool van Amsterdam een masterclass aan voor bankiers en financieel deskundigen, die op zoek zijn naar een nieuwe zinvolle invulling van hun arbeidzame leven.

Doelstelling

In deze masterclass geven we u de gelegenheid te reflecteren op opgedane kennis en ervaring, capaciteiten, inzetbaarheid en het eigen functioneren. Aan de hand van de inleiding van een expert gaan we met elkaar op zoek naar alternatieve visies op en vormen van financiële dienstverlening. We staan stil bij hoe we invulling kunnen geven aan een (on)betaalde baan bij een (andere) werkgever in sectoren binnen of buiten de financiële wereld die past bij uw eigen behoeftes en levensfase.

Doelgroep

De masterclass richt zich op mensen die meer dan 20 jaar in het vak zitten en op zoek zijn naar innovatieve en alternatieve vormen van bankieren, en andere vormen van financiële dienstverlening. De masterclass is een aanvulling op bestaande (out)placementtrajecten.

Uitgangspunten

Kenmerken van deze masterclass zijn:

 • aansluiten bij de vermogens, ervaringen en wensen van zeer ervaren werknemers;
 • werken vanuit de behoefte aan zingeving;
 • mogelijkheden creëren voor informeel leren op
 • basis van de opgebouwde ervaring;
 • bevorderen van collectief leren in een inspirerende en veilige situatie;
 • blootleggen van vaak onbewuste kennis en ervaring in de banksector om daarmee open te staan voor nieuwe manieren van denken en handelen om deze in nieuwe situaties te kunnen aanwenden.

Vier Thema’s

De masterclass bestaat uit zes bijeenkomsten waarin vier thema’s aan bod komen:

 1. Uw huidige positie. Kennismaking, de homo economicus, zingeving en ethiek, de inzetbaarheid van ervaren werknemers;
 2. De huidige situatie in de financiële sector. Het functioneren van de banken, de organisatie van de arbeid en de context waarin dat plaatsvindt;
 3. Alternatieven voor de financiële professional: over normen en waarden, de homo socialis, samenwerking en solidariteit;
 4. Uw mogelijke nieuwe situaties/kansen

Een deskundige (academische professional) op het terrein van het te behandelen thema geeft een inleiding. Aan de orde komen complexe probleemsituaties en verschillende, vaak conflicterende, waarden die moeilijk met elkaar te verenigen zijn. U wordt uitgedaagd om keuzes te maken vanuit uw eigen kennis en opgedane ervaringen. Vooral de ontwikkelde visie en ethiek spelen bij dit keuzeproces een rol. Na de inleiding wordt u uitgenodigd te reflecteren op uw ervaringen met het thema en die van de andere deelnemers, zodat inzichten ontstaan over de complexiteit en de tegenstrijdige eisen die deel uitmaken van de beroepsuitoefening. Door deze collectieve inzichten tijdens de bijeenkomsten bij te houden ontstaat een caleidoscoop aan mogelijkheden waaruit u als ervaren bankier kan putten. Al doende komen er wellicht nieuwe inzichten en behoeften en de invulling daarvan voor uw eigen individuele beroepspraktijk.

Mogelijke inleiders die worden gevraagd indien zich 12 deelnemers hebben aangemeld: (per bovenstaand thema):
Arjo Klamer (1,2,3), Toine de Caluwé (1), Joop Zinsmeister (1,3), Kilian Wawoe (2), Theo Konijn (3), Jeroen Smit (2), Martha Meerman (1) ,), Ewald Engelen (2,3), Irene van Staveren (2) Paul de Beer (3), Frank Jan de Graaf (2, 3), Wim Boonstra (2), Rens van Tilburg (4), Thierry Sanders (4), Guiseppe van der Helm, Lans Bovenberg (4), Peter Blom (4), Ronald Lampe (4), Paul van Oyen (4), Gabriel Anthonio (4), Arie Molenkamp (4)

Individueel traject

Indien gewenst kunnen de deelnemers maximaal twee ontmoetingen plannen met een persoonlijke coach. In deze ontmoetingen zal het vergrote inzicht, de drijfveren en de mogelijkheden van de deelnemer besproken worden. De deelnemers worden zodoende in staat gesteld dilemma’s inzichtelijk te krijgen en antwoorden te vinden op persoonlijke en zingevingsvragen.

Organisatie en kosten

NB Waardecreatie, ervaring en bankieren is een incompany leergang: er zal niet gewerkt worden met open inschrijving.

 • De masterclass start in september 2014 en heeft een doorlooptijd van drie maanden. Hij gaat door bij 12 deelnemers.
 • Cursusleiding: Martha Meerman en Frank Jan de Graaf
 • De kosten bedragen 2500,- euro per deelnemer.
 • Inhoudelijke vragen: Martha Meerman m.g.m.meerman@uva.nl
 • Organisatie en inschrijving: Najat Bay n.bay@hva.nl

Klik hier voor de flyer

 
| More