Doelstelling

De opleider medezeggenschap is na de basisopleiding in staat:

  • Inhoudelijk te reflecteren op het eigen vakgebied en de eigen rol daarin, in een dynamische en internationale omgeving van marktwerking en democratie.
  • Invulling te geven aan de verschillende rollen van de medezeggenschapsopleider: docent, coach, trainer, leeradviseur.
  • De OR en de individuele leden van elke OR toe te rusten om zijn (complexe) taak naar behoren te vervullen.
  • Daartoe een opleidingsprogramma op te stellen.
 
| More