Programma

Coördinator: Martha Meerman


De leergang is bedoeld voor trainers medezeggenschap die kennis willen delen over nieuwe trends en ontwikkelingen. De leergang bestaat uit 7 bijeenkomsten over een periode van 20 weken. Per bijeenkomst gaat het om twee (interactieve) colleges, gedurende de leergang werken de deelnemers aan een notitie over een onderwerp dat hen bijzonder boeit en waar de leergang verdieping aan geeft. De rationale van de leergang is die van groot naar klein: van arbeidsverhoudingen in europees verband tot het reilen en zeilen in de eigen groep.

Schematisch per bijeenkomst

13.30 uur College door docent één en mogelijkheid tot discussie
15.00 uur Pauze
15.30 uur College door docent twee: behandeling casus, specifiek onderzoek,
interessante adviespraktijk of een beleidsonderwerp en mogelijkheid tot discussie

Bijeenkomst 1. Ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen in Europa en Nederland (15 oktober 2014)

Het gaat tijdens de colleges over het grote kader waarbinnen de medezeggenschap zich afspeelt op Europees en nationaal niveau, over het onderscheid tussen publiek en privaat, het wegvallen van de ambtenarenstatus en een nieuwe verhouding tussen werk en zekerheid.

 • Evert Smit
 • Frank Tros

Bijeenkomst 2. Ontwikkelingen in de medezeggenschap in Nederland (5 november 2014)

De colleges gaan zowel over de veranderende wetgeving als over de veranderende praktijk zoals moderne vormen en experimenten van medezeggenschap en het instemmingsrecht bij pensioenen.

 • Marieke Audenaerde
 • Robbert van het Kaar

Bijeenkomst 3. De machtsdriehoek (26 november 2014)

Bestuur, toezicht en medezeggenschap zijn tot elkaar veroordeeld. De colleges gaan in op de vaak grote manoeuvreerruimte van het bestuur en de grote afstand van toezicht en medezeggenschap. Het gaat ook over de nieuwe wetgeving rond verenigingen en stichtingen.

 • Robbert van het Kaar
 • Marc van der Meer

Bijeenkomst 4. Ondernemingsraad en Arbeidsvoorwaarden (17 december 2014)

Zijn CAO’s nog wel van deze tijd of gaan we toe naar individuele contracten. We behandelen het vraagstuk naar aanleiding van demotie, pensioenen, werktijden en de naleving van de CAO.

 • Paul de Beer
 • Marieke van Essen

Bijeenkomst 5. Ontwikkelingen in arbeidsorganisaties (7 januari 2015)

De medezeggenschap moet nieuwe vormen vinden van belangenbehartiging in organisaties waar werknemers flexibel werken, eigen autonomie ervaren en het nieuwe werken praktiseren.

 • Frank Pot
 • Iris Breetvelt

Bijeenkomst 6. De OR als effectief team (28 januari 2015)

Alleen als team kan de raad iets bereiken. De medezeggenschapstraining is een vorm van teamprofessionalisering. De colleges gaan over diversiteit en statusverschil, over onderhandelen en vergaderen, over hechte groepen en een raad van losse individuen.

 • Martha Meerman
 • Patrick vermeulen

Bijeenkomst 7. De notities (18 februari 2015)

De leergang wordt feestelijk afgesloten met de bijdragen van de deelnemers zelf.

De oefendagen voor het vaardigheden deel zullen plaatsvinden op woensdag 19 november 2014 en woensdag 21 januari 2015; dit zijn hele dagen!

 
| More