Leergang Opleider Medezeggenschap

Om de medezeggenschap trainers branche te professionaliseren is per 1 januari 2012 een register opgericht voor de trainers medezeggenschap door de BVMP (de beroepsvereniging) en de BVMZ (de branchevereniging). Dit is vormgegeven in Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap (SKOM).
Alle trainers medezeggenschap moeten zich inschrijven bij het register. Daartoe moeten zij kunnen aantonen dat ze voldoende werkervaring en kennis hebben. De werkgroep Register, en nu de SKOM, heeft het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) opdracht gegeven een basisleergang te organiseren voor de startende trainers opdat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om zich in te kunnen schrijven in het register.

In oktober 2014 start de eerste leergang ‘Opleider Medezeggenschap’ in een iets andere vorm dan voorheen voor startende trainers. De opzet van het vaardigheden deel ligt in handen van drs. Anneke Dekkers en het theoretische/verdiepende deel ligt in handen van dr. Martha Meerman.

 
| More