Documentatie Themagroep Kwaliteit van de Arbeid

De themagroep Kwaliteit van de Arbeid (1979-2002) was een werkgroep van sociaal wetenschappelijke onderzoekers op het gebied van arbeidsvraagstukken. Het secretariaat werd gevoerd door SISWO, Instituut voor Maatschappijwetenschappen (Universiteit van Amsterdam).
Het onderzoek, besproken in de themagroep Kwaliteit van de Arbeid, beweegt zich in de driehoek technologie, arbeid en organisatie. Hoewel er sprake is van een diversiteit van onderwerpen, vormde het zgn. ontwerpgericht onderzoek een zwaartepunt. In de loop van het debat werd in toenemende mate aandacht besteed aan nieuwe produktie-concepten en de institutionele kanten van het vraagstuk hoe arbeidsorganisaties te ontwerpen.
Deze interuniversitaire werkgroep bestond uit gemiddeld 100 leden. Naast de besprekingen van een selectie van Nederlands en Vlaams onder¬zoek werden internationale seminars georganiseerd; in totaal 110 bijeenkomsten. Tevens werden een aantal publicaties op initiatief van de groep uitgeven en bijdragen geleverd aan discussies in tijdschriften, o.a. het debat over moderne socio-techniek en de arbeidsprocesbenadering in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
De belangrijkste functie is de wetenschappelijke forum functie geweest. Daarnaast vervulde de werkgroep de rol van interface tussen wetenschap en samenleving in de discussie met maatschappelijke groeperingen, in het bijzonder met de vakbeweging.

Archief

De verslaglegging over een periode van ruim 20 jaar werkzaamheden van deze werkgroep die heeft bestaan van 1979 tot 2002 levert een tijdsbeeld van het sociaal wetenschappelijk onderzoek en debat op het gebied van de kwaliteit van de arbeid.
Middels de inhoudsopgave van deze documentatie wordt deze informatie ontsloten voor onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Het archief bestaat uit acht ordners De ordners 1 tot en met 6 bevatten verslagen en stukken van werkgroepbijeenkomsten van de themagroep kwaliteit van de Arbeid van de gehele periode van 1979 tot 2002. De ordners 7 en 8 bestaan uit informatie over 11 internationale seminars en de programmatische stukken van de werkgroep, waaronder een Trendrapport Kwaliteit van de Arbeid en ontwerpgericht onderzoek. Tevens zijn in het archief enkele publicaties onder auspiciën van de groep en elders moeilijk verkrijgbare publicaties opgenomen.
Klik hier voor de inhoudsopgave van het archief van de themagroep.

Voor informatie of om het archief te raadplegen mail naar drs. Nick van den Heuvel

 
| More